Žehra
- kostol, pamiatka UNESCO
- náter a impregnácia drevenej
konštrukcie a strechy protipožiarným
a protiplesňovým náterom
Starý Smokovec
- penzión montáž bleskozvodov

Spišský Štvrtok
- Ústav pre telesne postihnutých náter
strechy a oprava bleskozvodov
Tatranská Lomnica
- penzión, montáž blekozvodov
Závada
- kostol - náter strechy

 
Starý Smokovec
- penzión montáž bleskozvodov
Levoča
- White Lady, vyčistenie liehových zásobníkov
výbušné prostredie, náter striech
- Chrám sv. Jakuba - montáž bleskozvodov
- Gymnázium oprava strechy a bleskozvodov
- I. ZŠ demontáž poškodeného komína kotolne
- kláštor Minoritov oprava komínov
- kostol na Mariánskej hore pravidelná údržba
osvetlenia veže, oprava kotvenia kríža
- SBD Búranie komínov a oprava strešnej
krytiny
- ŠPR KOHWALD, Kováčová vila, Materská
škola - Spišský Hrhov

Spišské Podhradie 
-
cintorín, - orezávanie a výrub stromov
pomocou horolezeckej techniky
- SBD, BPM zatepľovanie a tmelenie špár na
panelových domoch a opravy
schodišťových svetlíkov
- Mariánska hora Bazilika Minor -
  oprava krížov
Vítkovce
- kostol náter strechy, oprava bleskozvodu
a kríža
Dlhé Stráže
- kostol montáž bleskozvodov
Spišská Nová Ves
- OPKS vyčistenie konštrukcie strechy od
výbušného prachu

Svit
- CHEMOSVIT SVIT
Búranie tehlového komína, výška 70m
Stará Ľubovňa
- sklady Trikota - demontáž regálov
Spišský hrad
- montáž vedenia pre kamerový systém
 


copyright© ambrus roman 2004