Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach

 


copyright© ambrus roman 2004